top of page
64BC0D80-E007-491F-AF32-F0F3BF40111F - Norraine Lam
64BC0D80-E007-491F-AF32-F0F3BF40111F - Norraine Lam

press to zoom
54AEBECE-CBAA-4B53-9169-7EA29C49FF86 - Ka Wing
54AEBECE-CBAA-4B53-9169-7EA29C49FF86 - Ka Wing

press to zoom
64BC0D80-E007-491F-AF32-F0F3BF40111F - Norraine Lam
64BC0D80-E007-491F-AF32-F0F3BF40111F - Norraine Lam

press to zoom
1/2

困倦乏味的生活,容易令人對生活失去熱情, 要為自己的生活不停發掘新鮮樂趣,才可以得到治癒。 呢個就係我哋 IKIGAI ZAKKA 嘅宗旨,不停分享我哋發掘到嘅新品,為大家嘅日常帶來治癒( *ˊᗜˋ)ノꕤ*.゚ 🇯🇵駐日店主暫時長居東京,為大家親自採購 🇭🇰在港店主則留守香港,確保所有貨品純熟迅速送出 如果大家有咩想喺日本代購或者食過番尋味,都可以PM我哋!希望能夠為大家一解思鄉之苦,帶嚟一點點生活樂趣 \♡︎/︎

  • Instagram
54AEBECE-CBAA-4B53-9169-7EA29C49FF86 - Ka Wing
54AEBECE-CBAA-4B53-9169-7EA29C49FF86 - Ka Wing

press to zoom
54AEBECE-CBAA-4B53-9169-7EA29C49FF86 - Ka Wing
54AEBECE-CBAA-4B53-9169-7EA29C49FF86 - Ka Wing

press to zoom
1/1

2020🈺持有商業登記
💛為大家搜羅平靚正又好用嘅生活百貨
💛每月店主團掃盡美日韓台
💛以最優惠嘅價錢享受最親切嘅服務

  • Instagram
bottom of page